Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na własnej nieruchomości obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi